Ευκαιρίες Καριέρας

Καριέρα | AfrOnline.gr

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Μπορείτε όμως να αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση info@afronline.gr και θα καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων μας για μελλοντικές ανάγκες.

Το βιογραφικό σας θα ληφθεί υπ’όψιν, για τις εκάστοτε θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν.