Πολιτική Ποιότητας

Η “AfrOnline – Αφοί Προκοπίδη Ο.Ε”  είναι μια εταιρεία καταξιωμένη στο χώρο της, με αντικείμενο δραστηριότητας την “Παραγωγή και Εμπορία Στρωμάτων, Μαξιλαριών, Κρεβατιών & Συναφών Ειδών
και Υλικών Κατασκευής Στρωμάτων & Ταπετσαρίας”
.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

 • Την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που παρέχουμε για χρήση από πελάτες χονδρικής και λιανικής, κατασκευαστές ή εμπόρους – όσο και τις υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή τους, οι οποίες παρέχονται κατάλληλα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και  των προμηθευτών Υλικών και Α υλών.
 • Την συνέπεια ως προς το χρόνο παράδοσης των παραγγελιών εμπορευμάτων και προϊόντων μας και την διασφάλιση του τελικού κόστους τους.
 • Τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων και προϊόντων μας ως προς τις ισχύουσες διατάξεις ή και κατά ζήτηση του πελάτη, όπως δηλώνονται στις προδιαγραφές τους από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή προμηθευτή τους.
 • Την επιλογή καταρτισμένων και αξιόπιστων συνεργατών καθώς και προμηθευτών με τα αυστηρότερα κριτήρια για το αντικείμενο των εργασιών μας.

Η υλοποίησή των παραπάνω θα επιτευχθεί μέσω :

 • Της άρτιας οργάνωσης της εταιρίας και της συνεχόμενης προσπάθειας βελτίωσης της ανταπόκρισης της στα νέα δρώμενα και απαιτήσεις, του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού μας,  της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας και τέλος της διαρκούς εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου με τις υπηρεσίες προσωπικού μας.
 • Την αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από τις διεργασίες της επιχείρησης.
 • Τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της επίδρασης των εξωτερικών και εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησης.
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και την αξιοποίηση των εξελίξεων της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας.
 • Του καθορισμού μετρήσιμων στόχων για τις επιδόσεις της εταιρείας μας και της συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους, στις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση.
 • Της παρακολούθησης των κρίσιμων παραμέτρων και ποιοτικών ελέγχων, σε όλες της φάσης υλοποίησης παραγγελιών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα αλλά και η ασφάλεια τους,  καθώς και του προσωπικού μας. 
 • Της ετήσιας ανασκόπησης της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί  κύριο μέλημα της  εταιρίας μας και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της.

Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 2023

Ο Γενικός Διευθυντής
Στυλιανός Θ. Προκοπίδης