Συνδεδεμένα-Bonnell ή Ανεξάρτητα-Pocket Ελατήρια;

Τα Συνδεδεμένα-Bonnell   ελατήρια είναι τα παραδοσιακά σκληρά ελατήρια, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στην παραγωγή στρωμάτων. Τοποθετούνται στο μέσο του στρώματος και συνδέονται μεταξύ τους με ελικοειδές σύρμα για ενίσχυση της αντοχής τους στην πίεση. Τα στρώματα με Συνδεδεμένα-Bonnell ελατήρια είναι συνήθως σκληρά στρώματα, τα οποία παρέχουν στήριξη στην σπονδυλική στήλη αλλά στερούνται ανατομικών χαρακτηριστικών.

Τα Ανεξάρτητα-Pocket ελατήρια τοποθετούνται σε υφασμάτινες θήκες (Pocket), εξ ου και το όνομά τους. Είναι συνήθως μαλακά ελατήρια, τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει το κάθε ελατήριο να κινείται ανεξάρτητα προκειμένου να εφαρμόζεται διαφορετική πίεση στα διάφορα μέρη του σώματος. Τα στρώματα με Ανεξάρτητα-Pocket ελατήρια προσαρμόζονται απόλυτα σε όλες τις κινήσεις του σώματος και είναι ιδανικά για ζευγάρια αφού το φαινόμενο της επίδρασης των κινήσεων του ενός στον άλλο μειώνεται δραστικά.