Εγγύηση AfrOnline

Η AfrOnline της Αφοί Προκοπίδη Ο.Ε ΕΓΓΥΑΤΑΙ την ποιότητα των στρωμάτων της και ως προς τα υλικά της αλλά και ως προς την καλή κατασκευή τους με 3 έως 10 έτη, αναλόγως το μοντέλο.
Η εγγύηση αυτή καλύπτει βλάβες του στρώματος που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή κατώτερης ποιότητας υλικά και όχι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση όπως:

  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε επιφάνειες ή τάβλες με μεγάλα κενά (≥28mm για Pocket ή Latex & ≥68mm για Bonnell), οι οποίες δημιουργούν κοιλώματα ή εξογκώματα
  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε μεταλλικό σομιέ ή λάμες
  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε σκεβρωμένες επιφάνειες είτε αυτές είναι από τάβλες είτε είναι από νοβοπάν
  • Τοποθέτηση του στρώματος σε χώρο με υγρασία ή μη αεριζόμενο
  • Δίπλωμα του στρώματος κατά μήκος ή κατά πλάτος
  • Κακομεταχείριση του υφάσματος του στρώματος (σκίσιμο από αιχμηρά αντικείμενα – χρήση σίδερου σιδερώματος & λεκέδες από πτώση-ρίψη υγρών, λαδιών και από διάφορες σωματικές εκκρίσεις).

Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας και διαπιστωθούν ότι ισχύουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιχείρηση αναλαμβάνει κατά την κρίση της την επισκευή ή την αντικατάσταση του στρώματος ίδιου τύπου και ποιότητος (εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του) χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη*.

Τι ΔΕΝ καλύπτει η εγγύηση προϊόντων της εταιρείας μας:

  • Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
  • Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή /και αντικατάσταση στο χώρο του πελάτη (On-site)
  • Δεν καλύπτει παροχή προσωρινού στρώματος αντικατάστασης