Εγγύηση AfrOnline

Η AfrOnline της Αφοί Προκοπίδη Ο.Ε ΕΓΓΥΑΤΑΙ την ποιότητα των στρωμάτων της και ως προς τα υλικά της αλλά και ως προς την καλή κατασκευή τους με 3 έως 15 έτη, αναλόγως το μοντέλο.
Η εγγύηση αυτή καλύπτει βλάβες του στρώματος που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή κατώτερης ποιότητας υλικά και όχι βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση όπως:

  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε επιφάνειες ή τάβλες με μεγάλα κενά (≥28mm για Pocket ή Latex & ≥68mm για Bonnell), οι οποίες δημιουργούν κοιλώματα ή εξογκώματα
  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε μεταλλικό σομιέ ή λάμες
  • Τοποθέτηση του στρώματος πάνω σε σκεβρωμένες επιφάνειες είτε αυτές είναι από τάβλες είτε είναι από νοβοπάν
  • Τοποθέτηση του στρώματος σε χώρο με υγρασία ή μη αεριζόμενο (πιθανότητα δημιουργίας μούχλας*)
  • Καθαρισμός του στρώματος με υγρά ή/και ατμό (πιθανότητα δημιουργίας μούχλας*)
  • Σιδέρωμα πάνω στο στρώμα (πιθανότητα δημιουργίας μούχλας*)
  • Δίπλωμα του στρώματος κατά μήκος ή κατά πλάτος
  • Κακομεταχείριση του υφάσματος του στρώματος (σκίσιμο από αιχμηρά αντικείμενα – χρήση σίδερου σιδερώματος & λεκέδες από πτώση-ρίψη υγρών, λαδιών και από διάφορες σωματικές εκκρίσεις).

*Η μούχλα ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύηση καθώς επίσης Στρώματα με λεκέδες υγρασία και μούχλα χάνουν εξολοκλήρου την εγγύησή τους. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού επιστρώματος.

Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας και διαπιστωθούν ότι ισχύουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιχείρηση αναλαμβάνει κατά την κρίση της την επισκευή ή την αντικατάσταση του στρώματος ίδιου τύπου και ποιότητος (εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του) χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη*.

Τι ΔΕΝ καλύπτει η εγγύηση προϊόντων της εταιρείας μας:

  • Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή /και αντικατάσταση στο χώρο του πελάτη (On-site)
  • Δεν καλύπτει παροχή προσωρινού στρώματος αντικατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αφρώδη υλικά του στρώματός σας προσαρμόζονται ελαφρώς για να αγκαλιάσουν το σώμα σας, ειδικά στα πιο βαριά σημεία (γοφοί, ώμοι , πλάτη). Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και απαραίτητο ώστε το στρώμα να σας χαρίζει άνεση και σωστή στήριξη. Μία ελαφριά υποχώρηση στην επιφάνεια του στρώματος σας, έως 2 εκ., είναι εντός των επιτρεπτών ορίων και δεν θεωρείται ελάττωμα. Βεβαιωθείτε ότι η υποχώρηση είναι όντως φυσιολογική, μετρώντας την σύμφωνα με τις εικονογραφημένες οδηγίες:

Μέτρηση Αφρώδων Υλικών

Η μέτρηση πρέπει να γίνει 4 ώρες μετά από την τελευταία χρήση του στρώματος. Τοποθετήστε μια ευθύγραμμη βέργα/μακρύ χάρακα ή παρόμοιο αντικείμενο πάνω στο στρώμα, από άκρη σε άκρη (φωτογραφία1). Κατόπιν, τοποθετήστε ένα χάρακα στη μέση του αντικειμένου χωρίς να τον πιέζετε στο στρώμα, και μετρήστε το κενό (φωτογραφία2).

* Είναι πολύ σημαντικό, η μέτρηση να γίνει σωστά, ώστε τα αποτελέσματά της
να είναι ακριβή και έγκυρα, καθώς η μεταφορά του στρώματος στο Τμήμα
Service, χωρίς να υφίσταται πραγματική υποχώρηση άνω των 2cm, επιβαρύνει
τον πελάτη.


ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όπως κάθε νέο προϊόν, έτσι και το στρώμα έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά του
καινούριου. Όλα μας τα στρώματα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας και ουσιαστικά παραδίδονται στον πελάτη φρέσκα, λίγες ημέρες μετά από την παραγωγή τους. Η μυρωδιά οφείλετε στο υγρό Latex (φυσικόκαουτσούκ), το οποίο χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία. Η μυρωδιά είναι απόλυτα φυσιολογική, δεν θεωρείται ελάττωμα και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές μέρες (7-10 ημέρες).